Tập thơ VŨ ĐNH TRƯỜNG

 

Vũ Đnh Trường l cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi kho 1972 theo học Ban B, anh đ sng tc rất nhiều bi thơ phản ảnh t nhiều về cuộc đời của anh thuở học sinh cũng như những năm trong thời chiến.

Xin mời qu độc giả theo di những vần thơ lun gy nhiều cảm xc nơi anh.