Thi sĩ TRẦM MẶC THIÊN THU

 

 

 

Trầm Mặc Thiên Thu, một thi sĩ ẩn danh của  trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi. Anh học ra trường năm 1972. Đọc thơ của anh người ta có thể t́m về một khung trời kỷ niệm, một thuở học tṛ, một thoáng yêu đương... và anh luôn luôn tôn thờ h́nh ảnh hy sinh cao cả của bậc sinh thành. Mời các bạn bước vào vườn thơ của Trầm Mặc Thiên Thu.