Thơ

Thầy Mai Ngọc Huy

 Cựu gio sư Php Văn trường Trung học Mạc Đĩnh Chi & Hồ Ngọc Cẩn thập nin  1960 tại Sign